Straipsniai enciklopedijose ir žinynuose

 

Auer Michèle. Encyclopédie internationale des photographes de 1839 à nos jours = Photographers Encyclopaedia International 1839 to the Present. Hermance: Editions Camera Obscura, 1985, 1997.

International Center of Photography. Encyclopedia of Photography. A Pound Press Book, Crown Publishers, New York, 1984.

Koetzle Hans-Michael. Das Lexikon der Fotografen von 1900 bis heute. Knaur, München, 2002.

Macmillan Biographical Encyclopedia of Photographic Artists & Innovators. Macmillan, New York,1983.

Tarybų Lietuvos enciklopedija, t. 4. Vilnius: Vyriausioji enciklopedijos redakcija, 1988.

Žurnalistikos enciklopedija. Vilnius: Pradai, 1997.

 

Autoriniai straipsniai, interviu, pasisakymai

 

 

1966

Суткус, А. Где они квалифицированные критики: [apie fotografijos kritikos būklę]// Сов. фото. 1966, nr. 6. – Rus.

 

1971

Центр литовской фотографии. Интервью с А. Суткусом: [apie Lietuvos fotografijos meno draugiją] // Сов. фото. 1971, nr. 12. – Rus.

 

1974

Суткус A. За мир, гуманизм и прогресс: [tarptautinio konkurso „Bifota“ rezultatai] // Сов. фото. 1974, nr. 8, p. 16–17. – Rus.

 

1977

Суткус А. Вглядываясь в жизнь: [apie lietuvių fotografiją] // Сов. фото. 1977, nr. 10. – Rus.

 

1980

Суткус A. Ифосканбалтик – форум дружбы: [tarptaut. konkurso „Ifoskanbaltik“ rezultatai] // Сов. фото. 1980, nr. 10, p. 39. – Rus.

 

1982

Суткус А. Срещи с България: [apie apsilankymus Bulgarijoje ir rengiamą parodą] // Българско фото. 1982, nr. 2, p. 14–18. – Bulg.

 

1984

Tėviškės spalvos ir žmonės / [kalbėjosi] D. Mušinskas // Jaunimo gretos. 1984, nr. 12, p. 10–11.

Суткус A. Всесоюзная выставка „Фотообъектив и жизнь“: [komentaras apie V.Luckaus kūrybą] // Сов. фото. 1984, nr. 12, p. 28–29. – Rus.

 

1986

Sutkus A. Dėlioti šiandienos mozaiką: [apie Fotografijos meno draugiją] // Kultūros barai. 1986, nr. 10, p. 12–15.

Sutkus A. Gerbiamas ponas prezidente Ronaldai Reiganai: [atviras laiškas JAV prezidentui dėl surengtos Pabaltijo laisvės dienos] // Literatūra ir menas. 1986, rugpj. 16, p. 3.

 

1987

TSRS fotografijos paroda Paryžiuje: pokalbis su liet. fotomen. grupės vad. A. Sutkumi / [kalbėjosi] R. Šinkūnas // Tiesa. 1987, spal. 10.

 

1988

Sutkus A. Kunst schafft eine geistige Brücke zwischen den Menschen: apie fotomen. ryšius su Erfurtu [kalbėjosi] E. Zendber // Das Volk. 1988, geg. 14, p. 7. – Vok.

Суткус А. Фотография и издательское дело: [apie fotogr. knygų leidybą] // Сов. фото. 1988, nr. 7, p. 18–19. – Rus.

 

1989

Akimirkos poezija – be diktato: apie Lietuvos fotomen. suvažiavimą/ [kalbėjosi] V.Jucys // Komjaunimo tiesa. 1989, vas. 15.

 

1993

Menų podukra: A.Sutkus ir A.Kezys apie fotogr./ [kalbėjosi] S. Jacinevičienė // Gimtasis kraštas. 1993, rugs. 30 – spal. 6, p. 10.

 

1994

Sutkus A. Aš vis ieškau praeities...: [apie Kauno geto likvidavimo 50-osioms metinėms skirtą parodą „Pro memoria“] // Atgimimas. 1994, rugpj. 17, p. 8–9.

Fotografijai reikėjo savo namų: pokalbis su buvusiu Lietuvos fotomen. sąjungos pirmininku A. Sutkumi / [kalbėjosi] R.Šinkūnas // Diena. 1994, gruod. 7, p. 1, 13.

Fotografų greitkeliai ir... šunkeliai: pokalbis su fotomen. A. Keziu ir A. Sutkumi / [kalbėjosi] R.Šinkūnas // Respublika. 1994, spal. 19, p. 20.

Fotomenininko autoportretas: pokalbis su fotomen. A. Sutkumi / [kalbėjosi] J. Lozoraitis // Respublika. 1994, gruod. 7, p. 18.

Liudas Dovydėnas sugrįžta į Lietuvą: [apie L. Dovydėną ir rašytojui skirtą parodą] // Atgimimas. 1994, lapkr. 9, p. 8–9.

Sutkus A. Apie tuos laikus, kurių neprisimenu; Apie vaikystę; Apie draugiją; Apie močiutę; Apie gyvenimą viršūnėse; Apie fotografijas; Apie Ameriką: [fotogr. atsiminimai] / užrašė R. Starkis // Nemunas. 1994, nr. 5, p. 24–28.

Viena „Marlboro“ cigaretė: pokalbis su Antanu Sutkumi / [kalbėjosi] Ž. Petrauskaitė // Kauno diena. 1994, vas. 12, p. 5.

 

1995

Antanas Sutkus ne tik apie nostalgiją: apie parodą „Basų kojų nostalgija“/ [kalbėjosi] S. Valiulis // Lietuva. 1995, birž. 9, p. 5.

Fotografija – prakeikimas ar Dievo dovana?: pokalbis su fotomen. parodos Kaune atidarymo proga / [kalbėjosi] R. Šemelytė // Europa. 1995, liep. 25–27, nr. 29, p. 6.

Nieko nėra tikresnio už mirtį ir nieko netikresnio – už laiką / [kalbėjosi] S.Valiulis // Diena. 1995, geg. 13, p. 1, 7.

 

1996

Antanas Sutkus: [menininkas apie save] // Magazin für Fotografie. 1996, nr. 4.- Vok.

Antano Sutkaus sugrįžimas / [kalbėjosi] M. Šeškuvienė // Vakarinės naujienos. 1996, vas. 6, p. 7.

Ar reikalinga Lietuvai fotografija? / [kalbėjosi] A. Baranauskaitė // Šviesoraštis. 1996, nr. 3, p. 5.

Kas padaryta Tėvynės labui – geriausias paminklas: apie kolekcionieriaus M. Žilinsko portretinių nuotraukų seriją/ [kalbėjosi] I. Randarčikaitė // Kauno diena. 1996, rugs. 28, p. 17.

Lietuva visada garsėjo krepšiniu ir fotografija / [kalbėjosi] B. Vainauskienė // Lietuvos rytas. 1996, vas. 9, p. 35.

Magija iš pusės milijono negatyvų / [kalbėjosi] V.Tavoras // Panevėžio balsas. 1996, kovo 31, p. 6.

Nostalgija ir atminimas / [kalbėjosi] S. Valiulis // Diena. 1996, spal. 21, p. 7.

Pažiūrėjimas į moterį: [fotogr. A. Sutkaus, A. Aleksandravičiaus, A. Dapkevičiaus mintys apie moterį kaip kūrybos objektą] // Panevėžio balsas. 1996, kovo 24, p. 6.

Regėję tėvynę...: apie M. Žilinską ir jo portretų seriją / [kalbėjosi] I. Randarčikaitė // Diena, 1996, spal. 5.

Susitikimai kitapus Atlanto: apie susitikimus su rašytoju L. Dovydėnu, gamtosaugininku V. Adamkumi ir kitais JAV lietuviais / [kalbėjosi] L. Armonaitė // Atgimimas. 1996, saus. 10, 18, 24.

Antanas Sutkus / [kalbėjosi] Juan I-Jong // Photographers International, Taiwan. 1996, vas., p. 32–36. – Angl.

 

1997

Antanas Sutkus: atskirkime kultūrą nuo politinių žaidimų / [kalbėjosi] L. Armonaitė // Atgimimas. 1997, rugpj. 22, p. 14.

Dubingiai’97 – idėjų ringas, „aukso karštligė“ ar tiktai žodžių mūšis?..: [S. Šaltenis, A. Sutkus, L. Katinas, J. Širvinskas ir kiti apie Kultūros ir meno tarybos surengtą konferenciją Molėtų rajone] / užrašė S. Šermukšnis // Lietuvos aidas. 1997, rugpj. 6, p. 14–15.

Laisvo bendravimo dvasia: [A. Sutkus ir S. Žvirgždas apie 18-ąjį fotomen. seminarą Nidoje] / parengė A. Balbierius // Literatūra ir menas.1997, spal. 11, p. 8–9.

 

1998

J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Vytautui Landsbergiui, Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Gediminui Vagnoriui: [V. Martinkus, A. Sutkus, G. Sodeika ir kiti dėl valstybinės paramos žiniasklaidos priemonėms] // Literatūra ir menas. 1998, spal. 3, p. 2.

 

1999

Antanas Sutkus: be bendražygių nebūna lyderio / [kalbėjosi] L. Armonaitė // Atgimimas. 1999, lapkr. 26, p. 13.

Fotografija – žmogaus sugalvotas būdas sustabdyti laiką / [kalbėjosi] R. Mikšionienė // Lietuvos rytas. 1999, liep. 13, priedas „Mūzų malūnas“, p. 1–2.

Kai sąjungai geriausi metai, man blogiausi...“: interviu su fotomen., švenčiančiu savo 60-metį / [kalbėjosi] R. Šinkūnas // Lietuvos žinios. 1999, birž. 25, p. 22.

Mintys kariuomenės dieną: [V. Adamkaus, R. Juknevičienės, A. Sutkaus mintys] / užrašė V. Žeimantas // Karys. 1999, nr. 24, p. 2–3.

 

2000

Sutkus A. Veiklos programa: [Fotomenininkų sąjungos pirmininko A. Sutkaus pranešimas] // Fotografija. 2000, nr. 1, p. 1–2.

Lietuvos fotografai apmąsto XX amžių: [A. Sutkus, S. Žvirgždas, R. Kiubaraitė-Sutkienė apie fotoalbumą „Atsisveikinimas su XX amžiumi. Lietuvos fotografija 1932–2000“] / užrašė L. Armonaitė // Atgimimas. 2000, lapkr. 24, p.13.

 

2001

Antanas Sutkus/ [kalbėjosi] V. Kiaušas // Nemunas. 2001, nr. 4, p. 23–28.

Ar Vilnius taps viena iš Europos kultūros sostinių?: [diskusija su A. Zuoku, V. Martinkumi, A. Sutkumi, A. Šalteniu ir kt.] / parengė L. Kanopkienė // Kultūros barai. 2001, nr. 12, p. 6–12.

Būti paparacu: pokalbis su fotomen. A. Sutkumi ir R. Neverbicku / [kalbėjosi] R. Stankevičius // Respublika. 2001, liep. 14, priedas „Julius“, p. 6–7.

Jo fotografijose aš pažįstu save“: apie P.Veličkos fotografijas/ [kalbėjosi] S. Valiulis // Lietuvos aidas. 2001, liep. 12, p. 11.

Lengvas Tarybos ir Komiteto flirtas nelengvos tikrovės akivaizdoje: [A. Sutkaus, G. Kėvišo, J. Narvilienės, V. Sventicko, K. Platelio, R. Eilunavičiaus, J. Korenkos, A. Sakalo, D. Teišerskytės, V. Krutinio, R. Pavilionio pasisakymai pirmajame naujos kadencijos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto ir naujai paskirtos Kultūros ir meno tarybos susitikime] / parengė L. Kanopkienė // Kultūros barai. 2001, nr. 2, p. 7–11.

 

2002

Kaip piliečiai menininkai nuėję į pogrindį...“/ [kalbėjosi] J. Jonikaitė // Sargyba. 2002, geg. 2, p. 15.

Mūsų menininkai „InterFoto“ festivalyje: apie tarptautinį profesionalios fotografijos festivalį Maskvoje / [kalbėjosi] L. Armonaitė // Lietuvos žinios. 2002, spal. 9, p. 5.

Sutkus A. Realybės šviesos nutvieksti: [apie fotomen. P. Veličkos kūrybą] // Literatūra ir menas. 2002, liep. 12, p. 15.

 

2003

Antanas Sutkus išmoko vertinti kiekvieną gyvenimo valandą / [kalbėjosi] A. Jablonskienė // Respublika. 2003, saus. 23, p. 18.

Vaizdas per fotoobjektyvą – dokumentika ar menas?: [A. Sutkaus ir K. Vanago pasisakymai] / parengė G. Semaškaitė // Laikas. 2003, spal. 17, p. 19.

Antanas Sutkus: svarbiausia – nepražiopsot talentų / [kalbėjosi] R. Šileika // Literatūra ir menas. 2003, saus. 10, p. 20, 24.

Lietuvių fotografija – unikalus reiškinys: [pokalbis su Lietuvos fotomen. sąjungos pirmininku A. Sutkumi, filosof. A. Šliogeriu ir A. Gaižučiu, menotyr. L. Jablonskiene ir I. Mazūraite bei fotomen. G. Česoniu ir S. Žvirgždu apie lietuvišką fotografiją ir jos vietą meno rinkoje] / užrašė R. Mikšionienė // Lietuvos rytas. 2003, vas. 4, priedas „Mūzų malūnas“, p. 4.

 

2004

Sutkus A. „Menininkas – ne partinė gėlė atlape“ / [kalbėjosi] V. Kiaušas // Nemunas. 2004, rugs. 23–29, nr. 23, p. 1, 3.

Kasdienybės archyvo aukso fondas: Lietuvos fotogr. maestro A. Sutkus ilgisi dvasios veiduose ir gyvybės fotografijose / [kalbėjosi] Ž. Petrauskaitė // Kauno diena. 2004, lapkr. 20, p. 11, 15.

Laureatų mintys: [A. Sutkaus ir kitų Lietuvos nacionalinės premijos laureatų pasisakymai] / užrašė A. A. Naujokaitis // Draugas. 2004, kovo 13, priedas „Menas, literatūra, mokslas“.

Sutkus A. Lithuanian Gallery: [A. Sutkaus fotoreportažas] // Lithuanian Heritage Magazine. 2004, vol. 11, nr. 1, p. 20–21. – Angl.

Nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai: [A. Sutkaus ir kitų Lietuvos nacionalinės premijos laureatų pasisakymai] / užrašė M. Boreišis // Lietuva pristato. 2004, nr. 2, p. 38–41.

Nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatų klausėme „Kaip svarbus menininkui laikas ir vieta, kur jis gyvena ir kuria“: [A. Sutkaus, B. Vilimaitės, A. Jonyno, P. Dirgėlos, V. Juozapaičio, J. Aleksos, J. Vaitkaus, A. Kuro, V. Barkausko mintys] / klausinėjo V. Genienė, R. Šemelytė, R. Žemaitienė // Šeimininkė. 2004, saus. 7, p. 3.

Skaudantis Antano Sutkaus gyvenimas / [kalbėjosi] L. Armonaitė // Lietuvos žinios. 2004, vas. 14, p. 21.

Tarp kūrybos aukštumų ir dramų / [kalbėjosi] M. Šeškuvienė // Atleisk. 2004, saus. 6, p. 13–15.

 

2005

Ar išdrįsime prakalbinti / [kalbėjosi] G. Žabaitė ir J. Matulytė // Moksleivių fotografija. 2005, nr. 1 (4), p. 5–11.

Lietuvoje trūksta patriotinio „užtaiso“: [apie Lietuvos televiziją] / kalbėjosi G. Pečiulytė // Lietuvos žinios. 2005, vas. 12, p. 4.

Penkios dienos su Sartre’u fotografui nebuvo sensacija / [kalbėjosi] D. Šepetytė // Respublika. 2005, birž. 25, priedas „Julius“, p. 9.

 

2006

Es nerakstu par milestibas vestules, es esmu fotografs! / [kalbėjosi] J. Vikuļina // Foto Kvartals. 2006, nr. 3 (3), p. 72–73. – Latv.

Jeanas Paule’is Sartre’as ir Antanas Sutkus: interviu fragmentai / [kalbėjosi] A. Lizius ir M. Ring // Nemunas. 2006, saus. 19, nr.3, p. 7.

Pasaulio fotografas, gyvenantis Lietuvoje / [kalbėjosi] Ž. Pekarskas // West express. 2006, p. 6–13.

 

2007

Sutkus A. Mano brangus sentimentas literatūrai ir lietuvių rašytojams: [apie parodą „Rašytojų retro“ Rašytojų klube Vilniuje] / kalbėjosi R. Šileika // Literatūra ir menas. 2007, geg. 25, p. 3, 14.

Sutkus A. „Gražiausios nuotraukos – jaunystėje“/ [kalbėjosi] R. Bočiulytė // Klaipėda. 2007, bal. 13, p. 11–12.

 

Menininkams dabar labai aktualūs socialiniai klausimai / [kalbėjosi] R. Brundzaitė // Literatūra ir menas. 2007, gruod. 14, p. 2, 14.

 

Menininkas neturi sukti galvos dėl batų: viešnagė Briuselyje kultūros ir meno autoritetus nuteikė diskusijoms apie kultūros vietą Lietuvoje: [R. Adomaitis ir fotomen. A. Sutkus apie penkiolikos Lietuvos kultūros ir meno žmonių grupės viešnagės Briuselyje metu aptartas šalies kultūros politikos ir meno darbuotojų problemas] / kalbėjosi V. Morkūnienė // Kauno diena. 2007, spal. 5, p. 9.

 

2008

A. Sutkaus fotografijose – artima ir asmeniška Lietuva / [kalbėjosi] V. Morkūnienė // Kauno diena. 2008, spalio 3, p. 7, 8; Vilniaus diena. 2008, spalio 3, p. 13, 14.

A. Sutkus: „Norint fotografuoti – reikia mylėti žmones“ / [kalbėjosi] J. Petronytė // Vakarų ekspresas. 2008, liepos 18, p. 9, 10.

Sutkus A. Žmoniškas ir savas // Eduardas Mieželaitis: post scriptum. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2008], p. 81–85.

Fotografas A. Sutkus: „Nė kiek nesigailiu pasilikęs Vilniuje“ / [kalbėjosi] V. Vitkauskaitė // Lietuvos rytas. 2008, sausio 19, priedas „Sostinė“, p. 4–5.

 

 

 

Straipsniai apie fotografo gyvenimą ir kūrybą

 

 

1966

Mockus A. Įsimylėjusiu objektyvu: [A. Sutkaus ir R. Rakausko albumo „Vilniaus šiokiadieniai“ recenzija] // Literatūra ir menas. 1966, vas. 12, p. 7.

Гринюс И. Вильнюсские будни: [apie fotomen. kūrybą] // Сов. фото. 1966, nr. 6. – Rus.

 

1967

Zu Gast in der Republik: [apie fotografo apsilankymą VDR] // Fotografie [Leipzig]. 1967, nr. 4, p. 28–31. – Vok.

 

1969

Mikulėnaitė E. Saulės medžiotojas: [apie fotomen. kūrybą] // Kultūros barai. 1969, nr. 1, p. 14–16.

Антанас Суткус показывает: [apie fotomen. kūrybą] // Сов. фото. 1969, nr. 4, p. 16–19. – Rus.

 

1970

Vartanovas A. Antanas Sutkus: [apie fotomen. kūrybą] // Nemunas. 1970, nr. 1, p. 36–39.

 

1973

Вартанов А. Новая жизнь нового Вильнюса: [apie A. Sutkaus fotograf.] // Сов. фото. 1973, nr. 8, p. 10–13. – Rus.

 

1974

Girdaitis A. Nuotraukose – saulėtoji Bulgarija: [apie parodą „Susitikimai su Bulgarija“] // Laikas ir įvykiai. 1974, nr. 1, p. 10.

Дянков К. Антанас Суткус: [fotomen. kūrybos apžvalga] // Българско фото. 1974, nr. 10, p. 22–26. – Bulg.

Фотостудия: [fotomen. kūrybos apžvalga] // Сов. культура. 1974, lapkr. 26. – Rus.

 

1976

Парлашкевич Н. 1 000 объективов: представляем литовского фотохудожника Антанаса Суткуса: [fotomen. kūrybos apžvalga] // Комсомольская правда. 1976, geg. 30. – Rus.

 

1978

Krivickas S. Su meile gimtinei ir žmogui: [apie fotomen. kūrybą] // Gimtasis kraštas. 1978, spal. 12, p. 7.

 

1979

Rakauskas R. Susikaupimo įtampa: [apie A. Sutkaus personalinę parodą Kaune] // Kauno tiesa. 1979, bal. 29, p. 4–5.

Surgailienė L. Sustabdydamas akimirką: [apie A. Sutkaus personalinę parodą Kaune] // Literatūra ir menas. 1979, geg. 12, p. 8.

Sutkus A. // Československá fotografie: [fotomen. kūrybos apžvalga] // [Praha]. 1979, nr. 8, p. 352–353. – Ček.

Vartanov A. Captar la personalidad: Antanas Sutkus: [fotomen. kūrybos apžvalga] // Cultura y Vida. 1979, nr. 8, p. 42–45. – Isp.

Vartanov А. Ability to read character: Antanas Sutkus: [fotomen. kūrybos apžvalga] // Culture and life. 1979, nr. 8, p. 42–45. – Angl.

Vartanov A. Talent zum Charakteriesen: Antanas Sutkus: [fotomen. kūrybos apžvalga] // Kultur und Leben. 1979, nr. 8, p. 42–45. – Vok.

Вартанов А. Умение прочесть характер: Антанас Суткус: [fotomen. kūrybos apžvalga] // Культура и жизнь. 1979, nr. 8, p. 42–45. – Rus.

Карпов Б. Фотография: Изобразительная стилистика XX века: [apie A. Sutkaus parodą] // Молодежь Эстонии. 1979, birž. 13. – Rus.

Целостность мироощущения: [rusų dailėtyrininkai apie fotomen. kūrybą] // Сов. фото. 1979, nr. 10, p. 10–17. – Rus.

 

1980

Valiulis S. Žvilgsnis į kūrėją: [apie fotomen. kūrybą] // Šviesa. Lapkr. 1.

Лауреаты СФ-79: [konkurso laureato A.Sutkaus darbų įvertinimas] // Сов. фото. 1980, nr. 1, p. 44. – Rus.

Обсуждение выставки А. Суткуса: [A.Sutkaus parodos aptarimas] // Истина творчества: для делегатов II съезда Общества фотоискусства Литовской ССР. Вильнюс, 1980, p. 9–29. – Rus.

 

1981

Tooming P. Antanas Sutkus: [apie fotomen. kūrybą] // Noorte Hääl [Tallinn]. 1981, 24 okt. – Est.

Леонтьев М. Знаете ли вы Суткуса: [fotomen. kūrybos apžvalga] // Литературная газета. 1981, lapkr. 18. – Rus.

Лосминский А. Глубокий мир А. Суткуса: [apie A.Sutkaus parodą Gardine] // Гродненская правда. 1981, spal. 15. – Rus.

 

1982

Mašín M. Vyslanec litevské fotografie: [apie fotomen. kūrybą] // Svět socialismu [Praha]. 1982, nr. 11, p. 29. – Ček.

Никулина Г. Сверху видно все…: [apie fotomen. kūrybą] // Сов. фото. 1982, nr. 6, p. 37.- Rus.

Тимофеев В. Встречи с Болгарией: [apie ciklą „Susitikimai su Bulgarija“] // Сов. фото. 1982, nr. 11, p. 28–33. – Rus.

 

1983

Valiulis S. Laukų ir vandenynų platybės: [apie fotomen. kūrybą] // Vakarinės naujienos. 1983, liep. 18.

Setkání s Bulharskem: [apie ciklą „Susitikimai su Bulgarija“] // Československá fotografie [Praha]. 1983, nr. 4, p. 162. – Ček.

Стигнеев В. Дюны, море и люди: [apie A.Sutkaus fotograf.] // Книжное обозрение. 1983, liep. 22, p. 9. – Rus.

 

1984

Mašín M. Kronikář včerejší budoucnosti: [apie fotomen. kūrybą] // Svět socialismu [Praha]. 1984, nr. 25, p. 26. – Ček.

Sutkusovo Bulharsko: [apie ciklą „Susitikimai su Bulgarija“] // Československá fotografie [Praha]. 1984, nr. 11, p. 498. – Ček.

Аннинский Л. Суткус. Цикл Неринга: [apie A.Sutkaus ciklą Neringa] // Очерки о Литовской фотографии: Методическое пособие. Вильнюс, 1984, p. 17–24. – Rus.

Ланговиц П. Поэма о человеке: [apie A. Sutkaus parodą Taline] // Советская Эстония. 1984, geg. 26. – Rus.

 

1985

Borevas V. Išdainuoti vaizdai: pasakojimas apie 1985 m. LTSR valstybinės premijos laureatą A. Sutkų // Komjaunimo tiesa. 1985, rugpj. 8.

Budiakas A. Daina apie Lietuvą: [apie albumą „Daina apie Lietuvą“] // Vakarinės naujienos. 1985, birž. 24.

Gaižutis A. Šviesus tėviškės veidas: [apie albumą „Daina apie Lietuvą“] // Literatūra ir menas. 1985, birž. 8, p. 3.

Kliukas V. Kokia graži Lietuva: [fotomen. A. Macijauskas, A. Kunčius, R. Rakauskas apie albumą „Daina apie Lietuvą“] // Komjaunimo tiesa. 1985, bal. 3.

Ozerovas L. Gerbiamas Antanai Sutkau: Atviras laiškas: [apie albumą „Daina apie Lietuvą“] // Naujos knygos. 1985, nr. 7, p. 24–25.

Filippov N. Dialoque avec la portrait: [apie fotograf. kūrybą] // La culture et la vie. 1985, nr. 9, p. 42–43. – Pranc.

Filippov N. Dialog mit dem Portrat: [apie fotograf. kūrybą] // Kultur und Leben. 1985, nr. 9, p. 42–43. – Vok.

Jaworski A. Antanas Sutkus – litewski mistrz kamery: [apie fotograf. kūrybą] // Panorama. 1985, nr. 35, p. 27. – Lenk.

Будяк А. Песня о Литве: [apie albumą „daina Lietuvai“] // Сов. фото. 1985, nr 8, p. 31. – Rus.

Васильев Ю. Взгляд мастера: [apie fotomen. parodą Minske] // Советская Белоруссия. 1985, vas. 7. – Rus.

Демин В. Жизнь, которую он выбрал: [apie fotomen. kūrybą] // Сов. фото. 1985, nr. 11, p. 25. – Rus.

Жук В. Приглашение к размышлению: [apie fotomen. parodą Minske] // Знамя юности. 1985, vas. 3. – Rus.

Филиппов Н. Диалог с портретом: [fotomen. kūrybos apžvalga] // Культура и жизнь. 1985, nr. 8, p. 4243. – Rus.

Песня о Литве: [apie albumą „Daina Lietuvai“] // Книжное обозрение. 1985, kovo 29, p. 1. – Rus.

 

1986

Аннинский Л. Антанас Суткус: [fotomen. kūrybos apžvalga] // Огонек. 1986, nr. 40, p. 11–13. – Rus.

 

1987

Birgus V. Antanas Sutkus: [fotomen. kūrybos apžvalga] // Výtvarníctvo, fotografia, film [Bratislava]. 1987, nr. 11, p. 11–12. – Slovak.

Скейвене Л. Литовският и българският опит на Антанас Суткус: [apie fotomen. lietuvišką ir bulgarišką kūrybinį patyrimą] // Българско фото. 1987, nr. 10, p. 10–14. – Bulg.

Мачюлис Р. „...Там, где начинается человек“: [fotomen. kūrybos apžvalga] // Литва литературная. 1987, nr. 7, p. 9697. – Rus.

Скяутерис Р. Выставка во Франции: [apie A. Sutkaus parodą Prancūzijoje] // Сов. фото. 1987, nr. 4, 2-as virš. straipsnis. – Rus.

 

1988

Valiulis S. Naujas Antano Sutkaus fotoalbumas: [apie albumą „Draugystė“] // Tiesa. 1988, bal. 8.

Chalecka-Połocka L. Krajobrazy i ludzie Litwy: [apie parodą Bialystoke] // Gazeta Współczesna [Białystok]. 1988, kovo 24. – Lenk.

Kulturpreis des Bezirkes Erfurt an Antanas Sutkus verllehen: [fotogr. paskirta Erfurto apygardos kultūros premija] // Das Volk [Erfurt]. 1988, geg. 16, p. 2. – Vok.

Fotoausstellung als Geschenk für den Bezirk: [apie parodą Erfurte] // Das Volk [Erfurt]. 1988, geg. 10, p. 1.- Vok.

В фотографиях – Литва: [fotomen. kūrybos apžvalga] // Труд. 1988, vas. 10. – Rus.

Журавлев В. Дружески о друзьях: [apie menininko fotoalbumą „Draugystė“] // Сов. культура. 1988, rugs. 29, p. 7. – Rus.

 

 

1989

Митин М. „Дружба“: [apie fotoalbumą „Draugystė“] // Сов. фото. 1989, nr. 11, p. 33. – Rus.

 

1991

Šinkūnas R. Ko pritilai, Antanai? // Politika. 1991, nr. 12, p. 21–24.

Sutkus A: [trumpa kūrybinė biografija] // The Baltic States: A Reference Book. Tallinn, Riga, Vilnius, 1991, p. 255. – Angl.

 

1993

Gaižutis A. Kasdienybės estetika: Apie fotoalbumus ir jų autorius: [apie A. Sutkaus albumą „Neringa“] // Gaižutis A., Kultūros vertybės ir erzacai. Vilnius, 1993, p. 99–100.

Šinkūnas R. Politiką – į kišenę: [apie menininko parodą „Pasaulio lietuvis“ Birštone] // 7 meno dienos. 1993, rugpj. 27, p. 2.

Šinkūnas R.Domino ne dangoraižiai...“ // Vakarinės naujienos. 1993, rugs. 4, p. 8.

Šinkūnas R. Liūdna A. Sutkaus „Lietuva“: [apie A. Sutkaus albumą „Lietuva“] // Respublika. 1993, lapkr. 17, p. 14.

Šinkūnas R. Neįprasto formato „Lietuva“: [apie A. Sutkaus albumą „Lietuva“] // 7 meno dienos. 1993, spal. 29, p. 3.

Šinkūnas R. A. Sutkaus parodą vertina...: [apie parodą „Pasaulio lietuvis“ Birštone] // Respublika. 1993, rugpj. 27, p. 15.

Valiulis S. Graži čia žemė: [apie A. Sutkaus albumą „Lietuva“] // Tiesa. 1993, spal. 26, p. 8.

 

1994

Armonaitė L. Antano Sutkaus nuotraukų žmonės: [apie parodą „Pasaulio lietuvis“ Vilniuje] // Atgimimas. 1994, liep. 6, p. 8–9.

Karčiauskas M. Įeina Liudas Dovydėnas: [apie A. Sutkaus fotografijos parodą Vilniuje] // Pozicija. 1994, lapkr. 28 – gruodž. 4, nr. 48, p. 8.

Lozoraitis J. Išeivijos žemynas pro A. Sutkaus objektyvą: [apie parodą „Pasaulio lietuvis“ Kaune] // Respublika. 1994, vas. 9, p. 20.

Šinkūnas R. Armėnų pasaulio forumas: [apie fotomen. dalyvavimą Tarptautinės armėnų asamblėjos forume Maskvoje] // Diena. 1994, gruodž. 29, p. 14.

Šinkūnas R. Lietuvio ir Lietuvos fotoportretas: [apie menininko kūrybą] // Lietuvos aidas. 1994, birž. 30, p. 17.

Šinkūnas R. Iš barzdos byrančios nuotraukos: [apie menininko kūrybą] // Vilniaus tribūna. 1994, vas. 4–11, nr. 5, p. 6.

Šinkūnas R. Antano Sutkaus fotografijose – rašytojas Liudas Dovydėnas: [apie parodą, skirtą rašytojui Liudui Dovydėnui Vilniuje] // Lietuvos aidas. 1994, spal. 25, p. 17.

Šinkūnas R. (Ne) Sugrįžimas: [apie parodą „Viešnagė pas rašytoją Liudą Dovydėną“ Vilniuje] // 7 meno dienos. 1994, spal. 28, p. 2.

Šinkūnas R. Fotografavimas – nuolatinė nelaimė?: [apie parodą „Pasaulio lietuvis“ Vilniuje] // Vakarinės naujienos. 1994, geg. 1, p. 1.

Šinkūnas R. Sunku fotografuoti žmogų: [apie parodą „Pasaulio lietuvis“ Vilniuje] // Respublika. 1994, birž. 28, p. 16.

Toksai Liudo Dovydėno gyvenimas: [apie parodą „Svečiuose pas rašytoją Liudą Dovydėną“ Vilniuje] // Gimtasis kraštas. 1994, lapkr. 24–30, nr. 44, p. 7.

Valiulis S. Per laiko vandenis atgal: [apie parodą „Svečiuose pas Liudą Dovydėną“] // Diena. 1994, spal. 27, p. 12.

Valiulis S. Lietuva pasaulyje: [apie keliaujančią parodą „Pasaulio lietuvis“] // Voruta. 1994, rugpj. 16–31, nr. 31/32, p. 10–11.

Шинкунас Р. Загленуть в душу: [apie parodą „Svečiuose pas rašytoją Liudą Dovydėną“ Vilniuje] // Эхо Литвы. 1994, lapkr. 2, p. 2. – Rus.

 

1995

 

Armonaitė L. Antano Sutkaus parodos JAV // Respublika. 1995, spal. 17, p. 17.

Balbierius A. Antano Sutkaus fotografijose – praėjusio laiko nostalgija: [apie parodą „Basų kojų nostalgija“ Vilniuje] // Gimtasis kraštas, 1995, birž. 22–28, nr. 24.

Černiauskaitė E. Fotografijos riteris: [apie parodą „Basų kojų nostalgija“ Vilniuje] // Dienovidis. 1995, birž. 2, 9.

Jaškūnienė E. Portreto meistras Antanas Sutkus // Draugas. 1995, spal. 14.

Jurėnaitė R. Antano Sutkaus „Basų kojų nostalgija“: [apie parodą „Basų kojų nostalgija“ Čikagoje] // Draugas. 1995, lapkr. 4.

Kažukauskaitė N. Kai esmė sutampa su atvaizdu: [apie parodą Vilniuje] // Diena. 1995, birž. 2, p. 14.

Michelkevičiūtė S. Būkim basi, bet orūs: [apie parodą „Basų kojų nostalgija“ Kaune] // Kauno diena. 1995, liep. 15, p. 19–20.

Mickevičiūtė O. „Pasaulio lietuvis“ Amerikoje // Europos lietuvis. 1995, spal. 7–13, nr. 41, p. 1.

Skirvytis R. Praėjusio pasaulio šviesa: [apie parodą „Basų kojų nostalgija“ Vilniuje] // Literatūra ir menas. 1995, liep. 1, p. 13.

Slaninienė G. Basomis...: [apie A. Sutkaus fotogr. parodą „Basų kojų nostalgija“ Kaune] // Kauno kraštas. 1995, liep. 11, p. 1.

Šinkūnas R. Amerikiečiai pamatys A. Sutkaus fotografijas // Vakarinės naujienos. 1995, lapkr. 7, p. 6.

Šinkūnas R. Darbas fotoarchyvuose – irgi kūryba: [apie parodą „Basų kojų nostalgija“] // Respublika. 1995, geg. 23, p. 17.

Šinkūnas R. Antano Sutkaus parodos – Amerikoje // Gimtasis kraštas. 1995, spal. 19, p. 1.

Šinkūnas R. Antanas Sutkus: paroda veja parodą... // Vakarinės naujienos. 1995, geg. 23, p. 21.

Šinkūnas R. Antano Sutkaus fotoparodos užsienyje // Lietuvos aidas. 1995, lapkr. 4, p. 21.

Šinkūnas R. A. Sutkus – kūrėjas, o gal...? // Pozicija. 1995, geg. 28 – birž. 3, nr. 21, p. 9.

Šinkūnas R. A. Sutkus pristato savo darbus ir savo šalį: [apie fotomen. parodą „Basų kojų nostalgija“ Maskvoje] // Gimtasis kraštas. 1995, kovo 2–8, nr. 8, p. 8.

Šinkūnas R. „Basų kojų nostalgija“: [apie fotomen. darbų parodą Vilniuje] // Europos lietuvis. 1995, geg. 4, p. 4.

Šinkūnas R. Basų kojų nostalgija: [apie fotomen. darbų parodą Maskvoje] // Respublika. 1995, vas. 21, p. 16.

Šinkūnas R. Užsieniečiai plagijuoja A. Sutkų // Gimtasis kraštas. 1995, rugpj. 24–30, nr. 32, p. 7.

Šinkūnas R. Žmonės tokie, koks gyvenimas: [apie parodą „Basų kojų nostalgija“ Vilniuje] // 7 meno dienos. 1995, birž. 2, p. 9.

Šulaitis E. Basų kojų nostalgija: [apie parodą „Basų kojų nostalgija“ Čikagoje 1995 spalio 27 – lapkričio 3 d.] // Draugas. 1995, spalio 27

Valiulis S. Fotografas žemininkas: [apie parodą „Basų kojų nostalgija“] // Vakarinės naujienos. 1995, birž. 23, p. 6.

Valiulis S. Basakojė vaikystė Maskvoje: [apie parodą Maskvoje] // Diena. 1995, vas. 22, p. 7.

Леонтьев М. И тот кто с песней по жизни шагает: [apie parodą Maskvoje] // Вечерний клуб. nr. 35–36, p. 1, 4. – Rus.

 

1996

Antanas Sutkus touche juste: [apie parodą Paryžiuje] // Libération. 1996, lapkr. 29. – Pranc.

Hübner, Anna-Louise. Aus Litauen: Antanas Sutkus in der Galerie argus fotokunst:[apie parodą „Argus Fotokunst“ galerijoje Berlyne] // Der Tages Spiegel Kultur. 1996, lapkr. 30. – Vok.

Pakrosnienė E. Trylika M. Žilinsko gyvenimo akimirkų: [apie A. Sutkaus portretinių fotogr. parodą Kaune] // Laikinoji sostinė. 1996, rugs. 28, p. 4.

Stiller V. Poesie des Alltags oder Leben in Litauen: [apie parodą „Argus Fotokunst“ galerijoje Berlyne] // Berliner Kultur. 1996, lapkr. 25. – Vok.

Šinkūnas R. Jeigu uždirba, tai ir menininkas // Diena. 1996, saus. 15.

Šinkūnas R. Fotomenininkų sąjungai vėl vadovaus Antanas Sutkus: [apie 3-ąjį Lietuvos fotomenininkų sąjungos suvažiavimą] // Gimtasis kraštas. 1996, saus. 25, p. 12.

Šinkūnas R. „Mano fotografijas pirko“: [apie fotomen.] // Pirmadienis. 1996, saus. 15–21, nr. 2, p. 10; Kauno pirmadienis, 1996, saus. 15–21, nr. 2, p. 12.

Šinkūnas R. Antanas Sutkus grįžo pirmininkauti: [apie 3-iąjį Lietuvos fotomen. sąjungos suvažiavimą] // Lietuvos rytas. 1996, saus. 26, p. 36.

Gorzkie wspomnienia: Litwa w kadrze Antanasa Sutkusa: [apie parodą Varšuvoje] // Rzeczpospolita [Warszawa]. 1996, 24 rugs., p. 27. – Lenk.

Grygiel M. Bosonoga nostalgia: [apie parodą Varšuvoje] // Gazeta Wyborcza [Warszawa]. 1996, nr. 38, p. 4, 5. – Lenk.

Antanas Sutkus touche juste: [apie fotomen. kūrybą] // Libération [Paris]. 1996, lapkr. 29, p. 34. – Pranc.

 

1997

Černiauskaitė E. Pro memoria: [apie parodą „Pro memoria“ Vilniuje] // Dienovidis. 1997, rugs. 19–25, nr. 34, p. 19.

Musteikis A. „Basų kojų nostalgija“ Airijoje: [apie fotomen. parodą] // Dienovidis. 1997, spal. 3–9, nr. 36, p. 19.

Šemerys S. Antanas Sutkus // Šemerys S. Žmonės mano gyvenime: prisiminimai. Klaipėda, 1997, p. 111.

Šinkūnas R. Amžinybė ir menas turėtų vienytis: [apie parodą „Pro memoria“ Vilniuje] // Vakarinės naujienos. 1997, rugs. 9, p. 2.

Šinkūnas R. A. Sutkaus nuotraukas įsigijo prestižinis muziejus // Respublika. 1997, rugpj. 28, p. 18.

Šinkūnas R. „Nepakartočiau nė vieno portreto...“: [apie parodą „Pro memoria“ Vilniuje] // Literatūra ir menas. 1997, rugs. 20, p. 8.

 

1998

Berring J. Förbjudna bilder och labyrinte: [apie parodą „Mariehamnsgalleri“ Alandų salose, Suomijoje] // Åland. 1998, nr. 76, p. 1, 12, 13. – Suom.

A. Sutkaus paroda Europos Tarybos rūmuose: [apie parodą, skirtą Lietuvos nepriklausomybės 80-mečiui, Strasbūre] // Lietuvos aidas. 1998, saus. 30, p. 13.

Gaižutis A. A. Sutkus – dramaturgas // Gaižutis A. Menų giminystė. Kaunas, 1998, p. 184–187

Gečiauskienė V. Žydų tautos tragedija lietuvių fotografo akimis: [apie A. Sutkaus fotogr. parodą „Pro memoria gyviesiems Kauno geto kankiniams“ Kaune] // Laikinoji sostinė. 1998, spal. 28, p. 8.

Istorinio skausmo įprasminimas: [apie A. Sutkaus personalinę parodą „Pro memoria“, skirtą Kauno geto kankinių atminimui, Kaune] // Lietuvos žinios. 1998, spal. 29, p. 16.

Kažemėkaitytė J. Švytinti mįslė: [apie parodą „Švytėjimas“ Kaune] // Ūkininko patarėjas. 1998, saus. 22, p. 14.

Malcienė L. „Basų kojų nostalgija“ – atodūsis, prisimenant vaikystę: [apie A. Sutkaus parodą Dusetose, Zarasų rajone] // Utenis. 1998, birž. 16, p. 6.

Šinkūnas R. Poetai rašo eiles apie... Antaną Sutkų: fotomenininko portreto bruožai // Literatūra ir menas. 1998, spal. 31, p. 10.

Žvirgždas S. Mūsų basakojė vaikystė Antano Sutkaus fotografijose // Dienovidis. 1998, spal. 16–22, nr. 37, p. 8–9.

 

1999

Armonaitė L. A. Sutkus, J. P. Sartre’as ir S. de Beauvoir brenda per Nidos kopas...: [apie fotomen. parodą Vilniaus prancūzų kultūros centre] // Atgimimas. 1999, lapkr. 5.

Karnackaitė R. Fotografijose – psichologiniai prancūzų rašytojų portretai: [apie fotomen. parodą Vilniaus prancūzų kultūros centre] // Lietuvos aidas. 1999, lapkr. 2, p. 15.

Kiaušas V. Įsiklausant į žmogaus dvasią: apie A. Sutkaus nuotraukas // Šeimininkė. 1999, birž. 30, p. 7.

Marczyk K. Litewskie koloryty: wystawa fotograficzna: [apie fotomen. parodą Vilniaus prancūzų kultūros centre] // Gazeta Wileńska. 1999, lapkr. 17, p. 11. – Lenk.

Merten J., Fischer R., Dem Leiden mit Bildern ein berührendes Denkmal gesetzt: [apie fotomen. kūrybą] // Baltische Rundschau. 1999, 6. Jahrgang, nr. 5 (48). – Vok.

Milkevičiūtė G. Egzistencialisto kelionė per kopas: [apie A. Sutkaus fotogr. seriją „Jean-Paul Sartre ir Simone de Beauvoir Lietuvoje“] // Lietuvos žinios. 1999, lapkr. 25, p. 18, 19.

Musteikis A. Apie Sartre'ą ir de Beauvoir: [apie fotomen. parodą Vilniaus prancūzų kultūros centre] // Dienovidis. 1999, lapkr. 19 – gruodž. 2, nr. 41/42.

Narušytė A. Prarastoji fotografija, arba c’est la vie: [apie A. Sutkaus 60-mečiui skirtą parodą Vilniuje] // 7 meno dienos. 1999, liep. 9, p. 9.

Šinkūnas R. Visada nepažįstamas: [apie fotomen.] // 7 meno dienos. 1999, lapkr. 19, p. 7.

Šliogeris A. Apie Antano Sutkaus fotografiją // Šiaurės Atėnai. 1999, gruodž. 4, p. 7.

Valiulis S. Antanas Sutkus: gyvenimas – šventė, kuri niekada nesibaigia // Lietuvos aidas. 1999, lapkr. 2, p. 15.

Valiulis S. Atrastasis laikas A. Sutkaus fotografijose: [apie parodą „Būtieji laikai“ Vilniaus rotušėje] // Dienovidis. 1999, gruodž. 17–23, nr. 45/46, p. 8–9.

Žvybienė N. Antano Sutkaus fotografijos – kupinos šnekos ir kvapų // Šiaulių naujienos. 1999, rugpj. 4, p. 8.

Žvirgždas S. Fotografija – būdas bendrauti su žmonėmis // Literatūra ir menas. 1999, lapkr. 20, p. 3.

 

2000

Armonaitė L. Antano Sutkaus fotografijų tiesa: [apie parodą „Užmiršta. 1959–1979. Iš A. Sutkaus fotogr. archyvo“ ir knygos „Antanas Sutkus. Fotografijos 1959–1999“ pristatymą Lietuvos fotomen. sąjungos galerijoje „Prospektas“] // Atgimimas. 2000, gruodž. 8, p. 14.

Milkevičiūtė G. Antano Sutkaus ekskursas į praeitį: [apie parodą „Užmiršta“ Vilniaus „Prospekto“ galerijoje] // Lietuvos žinios. 2000, gruodž. 7, p. 24–25.

Milkevičiūtė G. Kodėl fotomenininkai dažnai lieka už borto?: [apie monografijos pristatymą Vilniaus menininkų rūmuose] // Lietuvos žinios. 2000, gruodž. 21, p. 24.

Narušytė A. Katedra kiekviename veide: [apie knygą „Antanas Sutkus. Fotografijos 1959–1999“] // Fotografija. 2000, nr. 1, p. 23–24.

Sventickas V. Balti bateliai ant sovietmečio laiptų: [apie fotomen.] // Dienovidis. 2000, gruodž. 22, p. 15.

Šinkūnas R. Nėra geresnio už Antaną Sutkų: [apie Lietuvos fotomen. sąjungos IV suvažiavimą] // Lietuvos žinios. 2000, spal. 2, p. 27.

Valiulis S. Antano Sutkaus „Užmiršta...“: [apie parodą „Užmiršta. Iš Antano Sutkaus fotografijų archyvo, 1959–1979“ Vilniaus „Prospekto“ galerijoje] // 7 meno dienos. 2000, gruodž. 8, p. 9.

Valiulis S. Nežinomas Antanas Sutkus: [Apie parodą „Užmiršta. Iš A. Sutkaus fotografijų archyvo, 1959–1979“ Vilniaus „Prospekto“ galerijoje] // Lietuvos aidas. 2000, gruodž. 1, p. 11.

Žvirgždas S. Neišsenkanti versmė: [apie parodą „Užmiršta. Iš A. Sutkaus fotografijų archyvo, 1959–1979“ Vilniaus „Prospekto“ galerijoje] // Dienovidis. 2000, gruodž. 22, p. 15.

Dvi nuomonės apie vieną parodą: [R. Jurėnaitės ir S. Valiulio pasisakymai apie parodą „Užmiršta. Iš A. Sutkaus fotografijų archyvo, 1959–1979“] // Fotografija. 2000, nr. 1, p. 27–30.

 

2001

Antanas Sutkus: [trumpa kūrybinė biografija] // Self-Esteem. Lithuanian art 01. – [Vilnius: Contemporary Art Centre, 2001], p. 30-33, 188-189.

Jalianiauskienė V. Sugrįžimas į savo pačių kraštą: [apie parodą Panevėžio fotografijos galerijoje] // Sekundė. 2001, kovo 10-11, nr. 57, p. 4.

Januševičienė V. Fotografijos grandas savo archyvuose rado aukso grynuolių: [apie parodą „Užmiršta“ Panevėžio fotografijos galerijoje] // Panevėžio rytas. 2001, kovo 13, p. 3.

Kanopkaitė R. Neretušuoto tikrumo skonis : Fujifilm galerijoje ketvirtadienį atidaryta vieno garsiausių Lietuvos fotomenininkų A. Sutkaus paroda „Užmiršta“ [Kaunas] // Kauno diena. 2001, saus. 19, p. 5.

Kažemėkaitytė J. Kelionė į prarastą laiką: [apie parodą „Užmiršta. Iš fotoarchyvo 1959–1979“ Kaune] // Ūkininko patarėjas. 2001, vas. 3, p. 14.

Masytė E. Fotografijos žadina atmintį: [apie parodą „Fujifilm“ galerijoje Kaune] // Laikinoji sostinė. 2001, saus. 20, p. 5.

Mezginaitė E. Fotografijos galerijai reikalavo antro aukšto: // Panevėžio balsas. 2001, kovo 12, nr. 58.

Naujokaitis A. A. Fotografijos – lyg psichologinės novelės: [apie parodą „Užmiršta. Iš A. Sutkaus fotografijų archyvo, 1959–1979“ „Prospekto“ galerijoje Vilniuje] // Draugas. 2001, birž. 9, nr. 112.

Puranen E. Kuvaamisen ja katsomisen intohimot kohtasivat Lumossa: [apie A. Sutkaus fotogr. seriją „Jean-Paul Sartre ir Simone de Beauvoir Lietuvoje“] // Keskisuomalainen. 2001, 9 syyskuu, p. 26. – Suom.

 

2002

Gauthier N. Great minds on holiday // The Ottawa Citizen. 2002, birž. 17. – Angl.

Kaufhold E. Antanas Sutkus: Ein Fotograf des Menschlichen // Photonews. 2002, nr. 4, p. 14. – Vok.

Черников В. Коллективное альтер-эго Антанаса Суткуса: [apie A. Sutkaus parodą Voronežo I. Kramskojaus muziejuje, Rusija] // Коммуна. 2002, gruodž. 24.

 

2003

Antano Sutkaus „Kasdienybės archyvas“: [A. Sutkaus paroda „Kasdienybės archyvas. 1959–1993“ „Prospekto“ galerijoje Vilniuje] // Literatūra ir menas. 2003, gruodž. 5, p. 19.

Armonaitė L. Antanas Sutkus susigrąžina jaunystę: [Sundsvalyje (Švedija) vykstančiame tarptautiniame festivalyje „Dokument:“ fotomen. A. Sutkus pristatė parodą „Lietuvos albumas“] // Lietuvos žinios. 2003, rugs. 23, p. 6.

Fotografijos meistras stebina netikėtumais: [apie A. Sutkaus fotogr. parodą „Kasdienybės archyvas. 1959–1993“ Vilniaus „Prospekto“ galerijoje] // Lietuvos rytas. 2003, gruodž. 3, priedas „Sostinė“, p. 7.

Kniežaitė M. A. Sutkaus faustiškos akimirkos prie gyvenimo archyvų: [apie Lietuvos fotogr. Nacionalinės premijos laureatą A. Sutkų] // Respublika. 2003, gruodž. 17, p. 21, 23.

Mikšionienė R. Faustiškas džiaugsmas – vėl fotografuoti jaunystėje: [retrospektyvinė A. Sutkaus paroda „Kasdienybės archyvai“ sostinės „Prospekto“ galerijoje] // Lietuvos rytas. 2003, gruodž. 9, priedas „Mūzų malūnas“, p. 2.

Narušytė A. Fotografija ir netobulumas: [apie fotomen. A. Sutkų, jo darbų parodą „Prospekto“ galerijoje bei albumą „Kasdienybės archyvai“] // Verslo žinios. 2003, gruodž. 12, priedas „Savaitgalis“, p. 10.

Valatkevičius J. 12 punktų apie Antaną Sutkų // Fotografija. 2003, nr. 2, p. 8–15.

Valiulis S. Nesibaigianti gatvė: Antano Sutkaus fotoparoda „Prospekto“ galerijoje: [apie parodą „Kasdienybės archyvai. 1959–1993“] // 7 meno dienos. 2003, gruodž. 12, p. 1, 7.

Vorobei A. On being and nothing: [apie A. Sutkaus fotogr. parodą] // The St. Petersburg times. 2003, kovo 21. – Angl.

Кнежайте М. Фаустовские мгновения фотографа Антанаса Суткуса: [apie Nacionalinės premijos laureatą A. Sutkų] // Республика. 2003, gruodž. 30, p. 12. – Rus.

Пачкаускайте А. Выпад российских вандалов: на открытии выставки генконсула Литвы облили томатной пастой: [apie incidentą A. Sutkaus parodos atidarymo Sankt Peterburge metu] // Республика. 2003, kovo 18, p. 2. – Rus.

 

2004

Antanas Sutkus: classic master of the lens: [apie fotomen. kūrybą] // Lithuanian Heritage Magazine. Vol. 11, nr. 1, p. 18–19. – Angl.

Armonaitė L. Fotografijai reikia didelės širdies: [apie A. Sutkaus ir J. Dovydėno personalines parodas Poznanėje, Lenkijoje] // Lietuvos žinios. 2004, birž. 16, p. 6.

Armonaitė L. Patrauklus užsispyrėlio Antano Sutkaus gyvenimas: [apie 65-ąjį jubiliejų švenčiantį Lietuvos fotomen. sąjungos pirmininką A. Sutkų] // Lietuvos žinios. 2004, birž. 29, p. 6.

Beryt Z. Spotkania z Litwą: [apie A. Sutkaus parodą Poznanėje, Lenkijoje] // Express Poznański. 2004, birž. 14. – Lenk.

Dolińska M. Być w codzienności: [apie A. Sutkaus parodą Poznanėje, Lenkijoje] // Gazeta wyborcza Poznań. 2004, birž. 910, p. 6. – Lenk.

fotografija kaip atminties menas: [A. Sutkaus, J. Valatkevičiaus, A. Šliogerio pasisakymai apie parodą „Kasdienybės archyvai 1959–1993“] // Vyzdys. 2004, nr. 1, p. 46–49.

Jarutytė A. Antanas Sutkus vakar ir šiandien: [apie knygą „Kasdienybės archyvai, 1959–1993“] // Literatūra ir menas. 2004, saus. 3, p. 19.

Jubiliejus: [„Prospekto“ galerijoje savo 65-metį ir Lietuvos fotomen. draugijos 35-ąsias metines paminėjo vienas lietuvių meninės fotogr. patriarchų A. Sutkus] // Lietuvos rytas. 2004, birž. 29, priedas „Mūzų malūnas“, p. 1.

Ketschagmandse N. Die weißen Schuhe: [apie A. Sutkaus „Pionierių“ parodoje „Fotografija ir sovietinė cenzūra 1960–1989“, Giedrės Bartelt galerija, Berlynas] // Neues Deutschland. 2004, kovo 15. p. 12. – Vok.

Klat M. Sekrety zwykłego dnia: [apie A. Sutkaus parodą Poznanėje, Lenkija] // Bezpłatny tygodnik poznański. 2004, birž. 11. – Lenk.

Lindström P. Landet som inte längre finns: [apie A. Sutkaus parodą „Lietuvos albumas“ Landskronos muziejuje, Švedija] // Sydsvenskan. 2004, spal. 19, p. B4. – Šved.

Morkūnaitė R. Sutkaus pokeris: [apie fotomen. kūrybą] // Moteris. 2004, nr. 8, p. 48–51.

Valiulis S. Diplomatas su fotoaparatu: [apie fotomen.] // Literatūra ir menas. 2004, birž. 18, p. 7.

VaršuvojeAntano Sutkaus fotografijų paroda // Respublika. 2004, vas. 18, p. 20.

 

2005

Armonaitė L. Netikėti atradimai Rygoje: [apie parodą „Kasdienybės archyvai.1959–1993“ Rygoje] // Lietuvos žinios. 2005, kovo 12, p. 9.

Laborde Anne-Marie, Jean-Paul Sartre sans huis-clos: [apie A. Sutkaus parodą „J. P. Sartre’as ir S. de Beauvoir Lietuvoje. 1965Sali de Berne, Prancūzija] // Béarn et Soule. 2005, 28 juin. – Pranc.

Lietuvos fotomenininkų sąjungos pirmininku vėl išrinktas footomenininkas Antanas Sutkus // Alytaus naujienos. 2005, vas. 26, p. 10.

Matulytė M. Antano Sutkaus fotografiniai eidai // Kartos: kintanti fotografija = Generations: Changing Photography. Alytus, 2005, p. 23–27.

Pirmininkas perrinktas: [Lietuvos fotomen. sąjungai dar vieną ketverių metų kadenciją vadovaus A. Sutkus] // Lietuvos rytas. 2005, kovo 1, priedas „Mūzų malūnas“, p. 1.

Sartre’o jubiliejaus proga – Sutkaus fotografijos: [apie A. Sutkaus parodą Sali de Berne, Prancūzija] // Lietuvos žinios. 2005, liep. 26, p. 9.

Šeputytė M. The accidental image that captured an era: [apie fotomen. A. Sutkų] // The Baltic Times. 2005, spal. 6–12, nr. 477, p.20. – Angl.

Šeputytė M. The image that captured an era: [apie fotomen. A. Sutkų] // Lithuanian Heritage Magazine. 2005, vol. 12, nr. 6, p. 12–14. – Angl.

L’empreinte Sartre: [apie A. Sutkaus parodą „J. P. Sartre’as ir S. de Beauvoir Lietuvoje. 1965“ Sali de Berne, Prancūzija] // Libération. 2005, kovo 11, p. 50, 51, 70. – Pranc.

Lehmusa-Briede I. Antana Sutkus maigums: [apie fotomen. parodą Rygoje] // Impulss. 2005, nr. 4, p. 19. – Latv.

Kļaviņa A. Fotogrāfijas Solžeņicins: [apie parodą Rygoje] // Diena [Ryga]. 2005, kovo 10. – Latv.

Kļaviņa A. Mirklis pirms izšķirošā mirkļa: [apie parodą Rygoje] // Diena [Ryga]. 2005, kovo 14, p. 13. – Latv.

Sutkus leğendas // Māksla Plus. 2005, nr. 2, p. 74, 75.

С нами Сартр: [apie parodą Gardine] // Белорусская деловая газета, 2005, lapkr. 11. – Rus.

 

2006

Antano Sutkaus – žymiausio Lietuvos fotografo paroda Londone // Europos lietuvis. 2006, nr. 6, p. 9.

Colin P. Capital assets: [apie parodą Londono „White Space“ galerijoje] // The British Journal of Photography. 2006, geg. 10, p. 20. – Angl.

Jeanson F. Stiprus vidinis prieštaravimas: [apie pranc. rašytojų J. P. Sartre ir S. de Beauvoir viešnagę Lietuvoje 1965 metais ir juos fotografavusį fotomen. A. Sutkų] // Nemunas. 2006, saus. 19, nr. 3, p. 6.

Kupstaitė V. A metaphor for philosophy: a collection of rare photographs has recently come to light: [apie pranc. rašytojų J. P. Sartre ir S. de Beauvoir viešnagę Lietuvoje 1965 metais] // Lithuania in the world. 2006, vol. 14, nr. 1, p. 18–23. – Angl.

Narušytė A. Fotografijai ir Londonui: Antanas Sutkus tarptautinėje fotografijos mugėje / // 7 meno dienos. 2006, birž. 2, p. 1, 8.

Narušytė A. Nusipirkti praeitį dabar pagal kišenę: [A. Sutkus tarptautinėje fotogr. mugėje „Photo London“] // Verslo žinios. 2006, birželio 9, p. 5.

Šaknienė M. A. Sutkaus fotoparoda Gardine // Lietuvių godos. 2006, nr. 2, p. 4.

Zavickaitė-McMahon R. Susitikimo su Lietuvos fotografu A. Sutkumi atgarsiai arba A. Sutkus – už kadro: [apie susitikimą Lietuvos ambasadoje Londone 2006 m. gegužės 16 d.] // Info zona. 2006, geg. 26, p. 7.

Portfolio, Antanas Sutkus // PhotoArt [Praha]. 2006, nr. 3, p. 8–13.

Rybalka M. Kelionių priežastys: [apie pranc. rašytojų J. P. Sartre ir S. de Beauvoir viešnagę Lietuvoje 1965 metais ir juos fotografavusį fotomen. A. Sutkų] // Nemunas. 2006, sausio 19, nr. 3, p. 6.

Wroblewsky V. Menamos giminystės: [apie pranc. rašytojų J. P. Sartre ir S. de Beauvoir viešnagę Lietuvoje 1965 metais ir juos fotografavusį fotomen. A. Sutkų] // Nemunas. 2006, saus. 19, nr. 3, p. 6.

Максимчик И. Черно-белый Сартр: [apie parodą Gardine] // Вечерний Гродно. 2006, vas. 23, nr. 8. – Rus.

 

2007

A. Sutkaus „Kasdienybės archyvai“ – Klaipėdoje: [apie parodą Klaipėdos dailės parodų rūmuose] // Klaipėda. 2007, kovo 28, priedas „Durys“, p. 11.

Armonaitė L. Neblėsta dėmesys lietuvių fotografijai: [apie retrospektyvinę A. Sutkaus fotogr. parodą Sankt Peterburge] // Lietuvos žinios. 2007, bal. 13, p. 9.

Kiaušas V. Vaizdinė tautos dvasios atmintis: [apie A. Sutkaus parodą „Rašytojų retro“ Lietuvos rašytojų klube] // Nemunas. 2007, geg. 24-30, nr. 20/ 21, p. 4, 18.

Matulytė M. Kažin ką pasakantys žvilgsniai: [apie fotomen. kūrybos fenomeną – jo herojų žvilgsnius] // [re:] fotografija. 2007, nr. 1 (14), p. 10, 11.

 

2008

Antano Sutkaus klasika šiuolaikinės fotografijos galerijoje Anglijoje: [apie parodą „Lithuania, up close and personal“ Londone] // Europos lietuvis. 2008, nr. 7, p. 7.

Bučkienė M. Žvilgsnis atgal – rašytojų retro: [apie fotomen. A. Sutkaus parodą Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje] // Švyturys. 2008, spalio 29, p. 6.

Jablonskienė A. A. Sutkus: Fausto džiaugsmas: [apie fotomen. kūrybos 50-mečiui skirtą parodą Lietuvos dailės muziejuje] // Respublika. 2008, lapkričio 18, p. 17, 18.

Lipeikaitė E. „Pasiilgstu Lietuvos himno“: [apie fotomen. A. Sutkų] // Naujos tėviškės žinios. 2008, rugsėjo 23, p. 5.

Raudytė N. Paroda „Rašytojų retro“: [apie fotomen. A. Sutkaus parodą Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje // Švyturys. 2008, spalio 15, p. 5.

Sungailaitė I. Lietuviškas Sutkaus fotografijos veidas išeiviams: [apie parodą „Lietuviški portretai“ Londone] // Nemunas. 2008, spalio 16–22, nr. 36, p. 14.

 

Bendros svarbesnės publikacijos

 

 

1963

Фридлянд С. Требование времени: [A. Sutkus ir kiti liet. fotogr. sąjunginėje parodoje „Septynmetis veikia“] // Сов. фото, 1963, nr.7, p. 4–9. – Rus.

 

1964

Пронин П. Глубже проникать в жизнь: [A. Sutkus ir kiti liet. fotogr. sąjunginėje parodoje „Septynmetis veikia“] // Сов. фото, 1964, nr. 8, p. 8–13. – Rus.

 

1979

Вартанов А. Портрет и характер: [apie A. Sutkaus ir A. Kunčiaus fotogr.] // Сов. спорт, 1979, нр. 2, п. 17–21. – Rus.

 

1980

Евтушенко Е. Муза фотографии: [minimas A. Sutkus ir jo iniciatyva įkurta Lietuvos fotografijos meno draugija.] // Сов. культура, 1980, bal. 8. – Rus.

 

1984

Аннинский Л. Ракаускас и Суткус: [apie A. Sutkaus ir R. Rakausko kūrybą] // Очерки о Литовской фотографии: Методическое пособие. Вильнюс, 1984, p. 13–17. – Rus.

Аннинский Л. Суткус и Кунчюс: [apie A. Sutkaus ir A. Kunčiaus kūrybą] // Очерки о Литовской фотографии: Методическое пособие. Вильнюс, 1984, p. 17–24. – Rus.

 

1986

Baltic images: Photography in Lithuania: [Lietuvos fotogr. apžvalga. Minima A. Sutkaus kūryba] // Art and Design (London). 1986, vol. 2, July – August, p. 4–5. –Angl.

 

1994

Šinkūnas R. Kuris mentalitetas pranašesnis: [apie fotomen. M. Masiulį (Los Andželas, JAV) ir A. Sutkų] // Respublika. 1994, saus. 14, p. 17.

 

1997

Mikšionienė R. Vilniaus Gaonas atveria dar vienerias meno lobyno duris: [apie fotomen. parodą „Pro memoria“ ir žydų dailės parodą Vilniuje] // Lietuvos rytas. 1997, rugs. 12, p. 27.

Valiulis S. Požiūriai: [apie V. Luckaus ir A. Sutkaus fotogr. parodas ir parodą „Šiuolaikinė Izraelio fotografija“ Vilniuje] // Veidas. 1997, nr. 38, p. 52.

Valiulis S. Veidai ir ženklai: [apie A. Sutkaus parodą „Pro memoria“, skirtą Kauno geto kankiniams bei Izraelio fotogr. parodą Vilniuje] // 7 meno dienos. 1997, rugs. 26, p. 8.

 

1998

Balbierius A. Sąjūdžio dvasia fotografijų lakštuose: [apie R. Požerskio ir A. Sutkaus darbų parodą Vilniuje] // Literatūra ir menas. 1998, birž. 13, p. 9.

Dvasinis sąjūdžio portretas: [apie A. Sutkaus ir R. Požerskio parodą „Lietuva. 1989-1993 metai“, skirtą Sąjūdžio 10-mečiui paminėti] // Atgimimas. 1998, birž. 5, p. 11.

Musteikis A. Fotografų dėmesys Valdui Adamkui: [apie A. Sutkaus ir V. Ylevičiaus parodą „Susitikimai su Valdu Adamkumi“] // Dienovidis. 1998, kovo 6–12, nr. 10, p. 18.

Šinkūnas R. „Atgaivino Sąjūdžio dvasią...“: [apie A. Sutkaus ir R. Požerskio darbų parodą „Lietuva 1988–1993 metais“ Vilniuje] // Vakarinės naujienos. 1998, birž. 5, p. 3.

Valiulis S. Dviese apie Valdą Adamkų: [apie A. Sutkaus ir V. Ylevičiaus darbų parodą Vilniuje] // Kauno diena. 1998, vas. 14, p. 20.

 

1999

Norvilienė N. Šviesos ir spalvų žaismo menas: [Lietuvos fotomen. sąjungos pirmininkas A. Sutkus, atsakingasis sekretorius S. Žvirgždas ir kritikas S. Valiulis Panevėžyje pristatė naujausius metraščius „Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien“] // Sekundė. 1999, bal. 8, p. 5.

 

2000

Milkevičiūtė G. „Atsisveikinant su XX amžiumi“: [apie A. Sutkaus ir S. Žvirgždo sudarytą Lietuvos fotomeną reprezentuojantį albumą] // Lietuvos žinios. 2000, spal. 30, p. 19.

Narušytė A. Susitaikymas su prabėgusiu laiku: [apie knygą „Atsisveikinant su XX amžiumi: Lietuvos fotografija, 1932-2000“] // Fotografija. 2000, nr. 1, p. 20–21.

Narušytė A. Susitaikymas su prabėgusiu laiku: [apie knygą „Atsisveikinant su XX amžiumi: Lietuvos fotografija, 1932-2000“] // 7 meno dienos. 2000, spalio 13, p. 4.

Valiulis S. Atsisveikinimas su XX amžiumi: [apie knygą „Atsisveikinant su XX amžiumi: Lietuvos fotografija, 1932-2000“] // Lietuvos aidas. 2000, lapkr. 6, p. 11.

 

2001

Toivakka S. Intohimolla on ihmisen kasvot: [apie liet. fotomenininkus Tarptautinėje fotografijos trienalėje LUMO 2001 Suomijoje] // Keskisuomalainen. 2001, 7 syyskuu. – Suom.

 

Valokuvaajat etsivät intohimoa: [apie liet. fotomenininkus Tarptautinėje fotografijos trienalėje LUMO 2001 Suomijoje] // Helsingin sanomat. 2001, 12 syyskuu. – Suom.

 

Urmonaitė E. Užmirštos lietuvių šventės Paryžiuje: [apie Paryžiuje vykstančias dailininko V. Marcinkevičiaus, fotogr. A. Sutkaus darbų parodas, režisieriaus A. Puipos kino filmų „Vilko dantų karoliai“ ir „Elzė iš Gilijos“ pristatymą Lenkų kultūros institute Paryžiuje] // Lietuvos rytas. 2001, spal. 30, priedas „Mūzų malūnas“, p. 2.

 

2002

С литовским приветом!: [apie Lietuvos kultūros atašė Rusijoje aktoriaus J. Budraičio ir režisieriaus A. Stonio apsilankymą Voroneže, Rusija, Lietuvos dok. filmų pristatymo ir fotogr. parodos atidarymo proga, 2002 m. gruodis. // Берег. 2002, nr. 49. – Rus.

 

2003

Baltrušaitytė R. Geriausia dovanėlė – Nacionalinė premija: [paskelbti 2003-ųjų m. laureatai: kompozitorius V. Barkauskas, dirigentas J. Alekna, fotomenininkas A. Sutkus, tapytojas A. Kuras, prozininkė B. Vilimaitė, režisierius J. Vaitkus, rašytojas P. Dirgėla, poetas A. A. Jonynas, operos solistas V. Juozapaitis] // Veidas. 2003, nr. 51, p. 46–47.

Čergelienė R. Meninės fotografijos centre – išsaugotas peizažas: [tarpt. fotokonkurso „Gyvos Žemės mintys“ dalyvių darbų paroda bendrovės „Mažeikių nafta“ kultūros centre, konkurso lauretu tapo fotomen. A. Sutkus] // Lietuvos rytas. 2003, rugs. 2, priedas „Mūzų malūnas“, p. 2.

Fotografai suintrigavo britus: [liet. menininkų darbų kolekcija sukėlė susidomėjimą Birmingemo fotogr. festivalyje „Rhubarb-Rhubarb“] // Lietuvos rytas. 2003, rugpj. 5, priedas „Mūzų malūnas“, p. 1.

Fotografijospilies bokšte: [liet. fotogr. paroda „Baltijos fotoobjektyvas“ Šveicarijoje, Berno pilies bokšte] // Lietuvos rytas. 2003, geg. 6, priedas „Mūzų malūnas“, p. 1.

Lozoraitis J. Žvilgsnis į dabartį iš ateities: [apie A. Sutkaus ir A. Surgailio parodas „Prospekto“ bei „Akademijos“ galerijose, Vilnius] // Laikas. 2003, gruodž. 5, p. 22.

Nacionalinių premijų laureatais tapo dar devyni Lietuvos kultūros ir meno kūrėjai // Literatūra ir menas. 2003, gruodž. 19, p. 2.

Petrauskaitė Ž. Maskva po Lietuvos fotografų kojomis: į mūsų šalies fotomenininkų kūrinių parodas Rusijos sostinėje susirenka daugiau elitinės publikos nei Londone, o rusų įžymybės noriai pozuoja prieš lietuvio fotoobjektyvą // Kauno diena. 2003, geg. 3, p. 11–12.

Urmonaitė E. Prancūzijos festivalyje – lietuvių kultūros desantas: [liet. kultūros festivalis Kanuose, Prancūzija] // Lietuvos rytas. 2003, lapkr. 25, priedas „Mūzų malūnas“, p. 1, 4.

 

2004

Flügge M., Gillen E. Die Wiederkehr der Geschichte nach Europa: [apie naujų ES narių iš Rytų Europos šiuolaikinio meno parodą „E. U. Positive“ Berlyno menų akademijoje. Fotogr. ekspozicijoje – A. Sutkaus, A. Railos, A. Novicko, S. ir P. Stanikų darbai] // Freitag. 2004, rugs. 10. p. 16. – Vok.

Hering T. Das fröhliche Vorhängeschloss: [apie A. Sutkaus ir kitų lietuvių fotogr. kūrinius parodoje „Fotografija ir sovietinė cenzūra 1960–1989“, Giedrės Bartelt galerija, Berlynas] // Freitag. 2004, kovo 19, p. 16. – Vok.

Jurėnaitė R. Fotografijos menas parodoje „E. U. Positive“: [apie naujų ES narių iš Rytų Europos šiuolaikinio meno parodą „E. U. Positive“ Berlyno menų akademijoje. Fotogr. ekspozicijoje – A. Sutkaus, A. Railos, A. Novicko, S. ir P. Stanikų darbai] // Fotografija. 2004, nr. 1/ 2, p. 41–44.

Kreivytė L. Atspaustų vaizdų istorijos: 2003–2004 m. fotografijos leidinių apžvalga // Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien. Vilnius: V. Į. Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas, 2004, p. 161–164.

Valiulis S., Žvirgždas S. Fotografijų albumai Lietuvoje: raida, tipai, tendencijos // Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien. Vilnius: V. Į. Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas, 2004, p. 153–161.

Lietuvos menas Berlyne: [progr. „Kulturjahr der Zehn“ („Dešimties naujų ES šalių kultūros metai“) renginiai – R. Katiliūtės paroda Brockstedto galerijoje; A. Sutkaus fotogr. paroda „Argus Fotokunst“ galerijoje; šiuolaikinio meno parodoje „E.U. Positive“ Berlyno menų akademijoje pristatomi A. Railos, S. ir P. Stanikų, A. Novicko, A. Sutkaus, K. Jankaus, G. Makarevičiaus, A. Mikšio, D. Narkevičiaus, L. Stasiulytės kūriniai] // 7 meno dienos. 2004, rugs. 3, p. 7.

Mazūraitė-Novickienė I. Lietuvių fotografų pasirodymas Bratislavos festivalyje: [apie keturioliktą tarpt. Rytų ir Centrinės Europos fotogr. festivalį Bratislavoje. Lietuvai festivalyje atstovavo R. Vikšraitis ir A. Sutkus] // Fotografija. 2004, nr. 1/2, p. 37.

Mazūraitė-Novickienė I. Lietuvių fotografų pasirodymas Bratislavos fotografijos festivalyje // Nemunas. 2004, lapkr. 18–24, nr. 31, p. 11.

Rakauskas R. Lietuviškumo alkis: įstrigo ir įsiminė Romualdui Rakauskui: [apie fotomen. V. Naujiką, V. Luckų ir A. Sutkų] / užrašė V. Kiaušas // Nemunas. 2004, liep. 15–21, nr. 13, p. 8.

Šileika R. Praeities ir dabarties Lietuva: [Poznanės kultūros centro „Zamek“ galerijoje „pf“ birž. 9 d. atidaryta liet. fotogr. A. Sutkaus ir J. Dovydėno paroda] // Literatūra ir menas. 2004, birž. 25, p. 9.

Žilinskaitė A. „LT tapatybė“ – su rūtom mėtom ir lazerių programa: [apie Vilniaus rotušėje įvykusią Lietuvos instituto apdovanojimų įteikimo už geriausią Lietuvos garsinimą 2003 m. O. Koršunovo teatrui, Vilniaus savivaldybei, Lietuvos ambasadai Japonijoje, fotomen. A. Sutkui ir kt. Ceremoniją] // Verslo žinios. 2004, saus. 20, p. 15.

Миддендорф Р. Фотография и советская цензура: [apie parodą „Fotografija ir sovietinė cenzūra 1960–1989“ Giedrės Bartelt galerijoje Berlyne. Eksponuoti A. Sutkaus ir kitų liet. fotogr. Kūriniai] // Искусство. 2004, saus. – vas., p. 92. – Rus.

 

2005

Petrauskaitė Ž. Kauniečių kolegų balsų pirkliai: prieš kitą savaitę Vilniuje vyksiantį Lietuvos fotomenininkų sąjungos suvažiavimą abu pretendentai į pirmininko postą Kauno skyriaus nariams žadėjo trokštamas permainas: [apie Fotomenininkų sąjungos Kauno skyriaus nariams pristatytas kandidatų į sąjungos pirmininko postą A. Sutkaus ir S. Paukščio veiklos programas, kandidatų diskusijas su Kauno skyriaus nariais] // Kauno diena. 2005, vas. 19, p. 11, 13.

Valiulis S. Savaitė su fotografija: iš fotografų seminaro Nidoje sugrįžus // 7 meno dienos. 2005, rugs. 30, p. 6.

Захарова Н. Песок в объективе: [apie tarptautinį Nidos seminarą] // Новый мир искусства. 2005, nr. 1, p. 56, 57. – Rus.

 

2006

Lietuvių parodos Lenkijoje: [apie liet. fotomen. R. Požerskio, A. Sutkaus, A. Baltėno bei grafiko R. Bartkaus kūrybos parodas Lenkijoje] // Kauno diena. 2006, lapkr. 4, p. 13.

Ilevičiūtė D. Londono publika žavisi lietuviais: [apie A. Sutkaus fotogr. parodą ir J. Meko filmų retrospektyvą Londone] // Londono žinios. 2006, geg. 23, p. 10–11.

Yates S. Fotografijos menas, Lietuva: naujosios pasaulio istorijos mikrokosmosas = Photographic art, Lithuania: a microcosm of new world history // Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien. Vilnius: V. Į. Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas, 2006, p. 136–139, 209–211.

 

2007

Armonaitė L. Viešnagę lydėjo euforija ir šokas: [apie liet. fotogr. dienas Sankt Peterburge] // Lietuvos žinios. 2007, lapkr. 22, p. 12.

Deltuvaitė E. Tradicijos ir dabartis: Lietuvos fotomenininkai Maskvos tarptautiniame menų festivalyje // 7 meno dienos. 2007, vas. 16, p. 1, 7.

Genocchio B. Soviet Time Capsules: [apie parodą „Du Lietuvos fotografijos meistrai: A. Sutkus ir R. Dichavičius“ Jane Voorthees Zimmerli meno muziejuje, Niudžersis] // The New York Times. February 4, 2007. – Angl.

Krivickas V. Sovietmečio kapsulėje: [apie JAV surengtą parodą „Du Lietuvos fotografijos meistrai: A. Sutkus ir R. Dichavičius“] // Draugas. 2007, kovo 3, p. 6.

 

2008

Černiauskaitė N. Epochos veidas: Antano Sutkaus ir Ugniaus Gelgudos paroda „Erdvėlaikis: žmonės / trintis“ Vilniaus paveikslų galerijoje // 7 meno dienos. 2008, lapkričio 21, p. 1, 8.

Jakučiūnas A. Susitikimas erdvėlaivyje: jokios trinties: [apie Lietuvos dailės muziejuje surengtą A. Sutkaus ir U. Gelgudos parodą „Erdvėlaivis: žmonės / trintis“] // Nemunas. 2008, lapkričio 20–26 (Nr. 41), p. 16.

Matulytė M. Gimę savo laiku: [apie Lietuvos dailės muziejuje surengtą A. Sutkaus ir U. Gelgudos parodą „Erdvėlaivis: žmonės / trintis“] // Literatūra ir menas. 2008, lapkričio 7, p. 9.

 

 

 

Pagrindinės kūrinių publikacijos

 

Gyvenimo fotografija = Photography of life = Фотография жизни: [fotoalbumas] / sud. Eglė Deltuvaitė. Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 2008, 79, [1] p. Gretut. tekstas liet., anglų, rusų k.

 

Lietuva šiandien: [albumas] / sud. Č. Zgirskis. Vilnius: Mintis, 1964, [315] p.

 

Lietuva: praeitis, kultūra, dabartis / sud. S. Žukas. – Iliustr. Vilnius: Baltos lankos, [1999], 295, [1] p.

 

Lietuva. 24 valandos = Lithuania. 24 hours: [tarptautinis fotoprojektas] / sud. E. S. Akromas, L. Strimaitis. – Iliustr. Vilnius: Integruotos komunikacijos, 2004, 158, [2] p. Gretut. tekstas liet., anglų k.

 

Lietuvos fotografija: [albumas] / sud. S. Krivickas. – Iliustr. Vilnius: Mintis, 1967, [142] p.

 

Lietuvos fotografija: [albumas] / sud. V. Juodakis. – Iliustr. Vilnius: Mintis, 1969, 191 p.

 

Lietuvos fotografija: [albumas] / sud. S. Valiulis. – Iliustr. Vilnius: Mintis, 1971, [181] p.

 

Lietuvos fotografija: [albumas] / sud. J.Vaicekauskas. – Iliustr. Vilnius: Mintis, 1974, 179 p.

 

Lietuvos fotografija: [albumas] / sud. R. Pačėsa. – Iliustr. Vilnius: Mintis, 1978, 157 p.

 

Lietuvos fotografija: [albumas] / sud. A. Gaižutis. – Iliustr. Vilnius: Mintis, 1981, 158 p.

 

Lietuvos fotografija. 1981–1982: [albumas] / sud. A. Sutkus. – Iliustr. Vilnius: Mintis, 1986, [165] p.

 

Lietuvos fotografija. 1983–1984: [albumas] / sud. A. Sutkus, M. Šeškuvienė. – Iliustr. Vilnius, 1987, [172] p.

 

Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien = Lithuanian photography: yesterday and today: [metraštis] / sud. S. Valiulis. – Iliustr. Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 1997, 167, [1] p. Gretut. tekstas liet., anglų k.

 

Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien = Lithuanian photography: yesterday and today: [metraštis] / sud. S. Valiulis. – Iliustr. Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 1998, 183 p. Gretut. tekstas liet., anglų k.

 

Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien = Lithuanian photography: yesterday and today: [metraštis] / sud. S. Valiulis. – Iliustr. Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 1999, 175, [1] p. Gretut. tekstas liet., anglų k.

 

Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien = Lithuanian photography: yesterday and today: [metraštis] / sud. S. Valiulis. – Iliustr. Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 2000, 150, [1] p. Gretut. tekstas liet., anglų k.

 

Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien = Lithuanian photography: yesterday and today: [metraštis] / sud. S. Valiulis. – Iliustr. Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 2001, 149, [2] p. Gretut. tekstas liet., anglų k.

 

Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien = Lithuanian photography: yesterday and today: [metraštis] / sud. S. Valiulis. – Iliustr. Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 2002, 189, [1] p. Gretut. tekstas liet., anglų k.

 

Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien = Lithuanian photography: yesterday and today: [metraštis] / sud. S. Valiulis. – Iliustr. Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 2003, 215, [1] p. Gretut. tekstas liet., anglų k.

 

Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien = Lithuanian photography: yesterday and today: [metraštis] / sud. S. Valiulis. – Iliustr. Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 2004, 198, [2] p. Gretut. tekstas liet., anglų k.

 

Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien = Lithuanian photography: yesterday and today: [metraštis] / sud. M. Matulytė, S. Valiulis. – Iliustr. Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 2005, 232 p. Gretut. tekstas liet., anglų k.

 

Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien = Lithuanian photography: yesterday and today: [metraštis] / sud. M. Matulytė. – Iliustr. Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 2006, 223, [1] p. Gretut. tekstas liet., anglų k.

 

Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien = Lithuanian photography: yesterday and today: [metraštis] / sud. M. Matulytė. – Iliustr. Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 2007, 179, [4] p. Gretut. tekstas liet., anglų k.

 

Atsisveikinant su XX amžiumi = Farewell to the XX century: Lietuvos fotografija, 1932–2000: [albumas] / sud. A. Sutkus, S. Žvirgždas. – Iliustr. Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, [2000], 182, [1] p. Gretut. tekstas liet., anglų k.

 

Lietuvos fotografija: iki XXI a.[fotoalbumas] / sud. S. Žvirgždas. – Iliustr. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2002, 311 p.

 

Lietuvos laisvės sąjūdis = The Lithuanian freedom movement: [paroda, 1998 05 29–07 24] / parengė Ž. Būčys, B. Kulnytė, M. Matulytė, V. Nacickaitė, T. Šėma. – Iliustr. Vilnius: LNM, 1998, 268, [1] p. Gretut. tekstas liet., anglų k.

 

Sukurta Nidoje = Made in Nida: [fotoalbumas]: skiriamas Nidos fotografijos seminarų trisdešimtmečiui / sud. R. Treigys, A. Sendrauskas. – Iliustr. Klaipėda: Lietuvos fotomen. sąjungos Klaipėdos sk., [2007], 128 p. – Gretut. tekstas liet., anglų k.

 

Contemporary Photographers. London, 1988, 1995.

Fotojarbuch International. Leipzig, 1968/1969, 1970/1971, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979; 1980/1981, 1982, 1983/1984.

Photo. Moscow, 1970, 1972, 1973, 1974, 1978, 1981/1982, 1985.

Photographers International. Taipei, 1995.

Photography Year Book. London, 1969, 1971, 1972, 1981, 1982, 1984, 1985.

 

Демин В. Цветение земли: книга о тринадцати литовcких фотографах. – Iliustr. Москва: Искусство, 1987, 221, [1] p.

 

Мир фотографии: [сборник] / сост. В. Стигнеев, А. Липков. – Iliustr. Москва: Планета, 1989, 239 p.

 

Михалкович В., Стигнеев В. Поэтика фотографии. – Iliustr. Москва: Искусство, 1989, 275, [2] p.

 

Михалкович В. Изобразительный язык средств массовой коммуникации. Москва: Наука, 1986, 222, [1] p.