IN FOCUS

2008 m. rugpjūčio 31 d

FOTOGRAFIJA-VISADA ŠVENTĖ

 

Fotografija užkariauja naujas erdves- gyvenime ir medijose.Ypač apstu jos internete, kur nebėra ribų tarp žemynų ir valstybių. Bet atgyja ir poreikis lokalizuotoje erdvėje surengti šventę, kurioje dalyvautų savi fotografai, žiūrovai ir svečiai iš viso pasaulio. Gerai išstudijavęs užsienio fotofestivalių patirtį Mindaugas Kavaliauskas Kaune surengė jau 5 tarptautinius fotofestivalius.Spaudos fotografų klubas Vilniuje suorganizavo porą spaudos fotografijos švenčių, tuo būdu išplėsdamas kasmetinį savo fotografijos metraščio pristatymą. Jauna kuratorė Eglė Deltuvaitė, paskatinta Lietuvos fotomenininkų sąjungos, pristato pirmąjį tarptautinį meninės fotografijos festivalį „IN FOCUS“ Vilniuje. Su gana ribotais finansiniais resursais jai pavyko sudaryti įdomią, įvairią, sakyčiau, labai aktyvinančią ir fotografijos kūrėjus, ir žiūrovus programą. Joje išvysime ne tik Lietuvą, Europą, bet, netiesiogiai, ir Kiniją, artėjančią prie mūsų ne tik dėl olimpiados.

Svarbiausia, žinoma, menininkai ir jų eksperimentai. Dalyvausime ir jų kūrybinėse laboratorijose, turėsime galimybę diskutuoti akis į akį. Prisiminsime ir tradicijas. Vilnius- senas fotografijos lopšys. Gausėjanti pastarųjų metų leidyba iš 19a- 20a. pradžios fotografijos istorijos- J. Čechavičiaus, S. Fleuryio, J. Bulhako fotoalbumai, apibendrinančios tą metą studijos- galimybė ne tik patiems atverti akis į tai, ką turime, bet ir bendradarbiauti su kaimynais. 20a. pirma pusė pažymėta fotografijos dėstymo pradžia Vilniaus universitete, fotomenininko ir dėstytojo J.Bulhako kūrybine ir organizacine veikla. Antra amžiaus pusė- Lietuvos fotomenininkų sąjungos įkūrimas Vilniuje, fotoleidyba, parodos, išugdytos kelios kartos fotomenininkų, išsiplėtusios fotografijos studijos VDA, VU ir kitur. Istorija visaip sukiojo Lietuvos, Vilniaus, žinoma, ir fotografijos likimą. Ne kartą nutrūkusią tradiciją teko megzti iš naujo, gyvenant nelaisvėje- ieškoti plyšių kūrybinei laisvei, atgavus laisvę- parodyti pasauliui, kad esame jos verti, bet norime išlikti savimi.

Per kelioliką laisvės metų vis kitaip atsigręždavome į Europą, o ji- į mus. Tapę Europos sąjungos nariais norėtume jaustis subrendę laisvam kūrybiniam bendravimui . Tačiau yra ir kliūčių. Viena jų- nepakankamas Rytų Europos kultūros, taigi ir fotografijos, pažinimas Vakaruose. Vienas naujausių mėginimų įveikti šį barjerą- šių metų rudenį Nyderlanduose rengiama paroda „Už sienų- Rytų Europa po 1989-ųjų“.Jos tikslas- parodyti fotografijas, kurios dėl cenzūros, agresijų ir šaltojo karo dar vis nežinomos Vakaruose. Vilniaus festivalis irgi gali padėti šiam procesui. Vis dėlto jo pagrindinis tikslas- laisvas dalyvavimas šiuolaikinės meninės fotografijos paieškose. Jeigu fotofestivalis „IN FOCUS“ Vilniuje prigis, turėsime šventę, kuri leis nuolat pasitikrinti europinį kūrybos pulsą.